Home  /  Javne nabave  /  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja- javne nabave junećeg mesa za potrebe Službe za prehranu bolesnika

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja- javne nabave junećeg mesa za potrebe Službe za prehranu bolesnika

Novosti - skbm.ba
11. listopada 2019.