Home  /  Javne nabave  /  Odluka o djelomičnom usvajanju žalbe i poništenju postupka javne nabave

Odluka o djelomičnom usvajanju žalbe i poništenju postupka javne nabave

Novosti - skbm.ba
16. rujna 2019.