Home  /  Javne nabave  /  ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave pacijent monitora za praćenje vitalnih funkcija pacijenata,kompatibilnih sa postojećom centralnom jedinicom EDAN MFM-CMS,za potrebe Klinike za unutarnje bolesti sa centrom za dijalizu,Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave pacijent monitora za praćenje vitalnih funkcija pacijenata,kompatibilnih sa postojećom centralnom jedinicom EDAN MFM-CMS,za potrebe Klinike za unutarnje bolesti sa centrom za dijalizu,Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
21. svibnja 2019.

Home  /  Javne nabave  /  ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave pacijent monitora za praćenje vitalnih funkcija pacijenata,kompatibilnih sa postojećom centralnom jedinicom EDAN MFM-CMS,za potrebe Klinike za unutarnje bolesti sa centrom za dijalizu,Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave usluge servisa rashladnog uređaja u TEP…..

Novosti - skbm.ba
21. svibnja 2019.