Home  /  Javne nabave  /  ODLUKA o iyboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave potpuno automatiziranog i integriranog sustava za brzu molekularnu dijagnostiku…

ODLUKA o iyboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave potpuno automatiziranog i integriranog sustava za brzu molekularnu dijagnostiku…

Novosti - skbm.ba
26. travnja 2019.