Home  /  Javne nabave  /  ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u Konkurentskom postupku javne nabave isporuke i ugradnje opreme za klimatizaciju 5 bolesničkih soba na Klinici za Neurokirurgiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u Konkurentskom postupku javne nabave isporuke i ugradnje opreme za klimatizaciju 5 bolesničkih soba na Klinici za Neurokirurgiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
15. travnja 2019.