Home  /  Javne nabave  /  ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave EKG aparata sa ergometrijskom trakom za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu,Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave EKG aparata sa ergometrijskom trakom za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu,Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
2. travnja 2019.