Home  /  Javne nabave  /  ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu linearne sonde 10L za UZV aparat Vivid 4 (sb.11305,ib.204759) za potrebe Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu i Beam Former ploče DBM64S za UZV aparat GE Voluson P6 BT16 Console (inv.br.233114,ser.br.VP6000032) za potrebe ginekološke ambulante…

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu linearne sonde 10L za UZV aparat Vivid 4 (sb.11305,ib.204759) za potrebe Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu i Beam Former ploče DBM64S za UZV aparat GE Voluson P6 BT16 Console (inv.br.233114,ser.br.VP6000032) za potrebe ginekološke ambulante…

Novosti - skbm.ba
19. ožujka 2019.