Home  /  Javne nabave  /  PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVIJESTI Predmet nabave:Usluga servisa(zamjene MUX ploče 5420885) UZV aparata Vivid i (ser.br.003795VI,inv.br.203216) koji se nalazi na Odjelu za anesteziju,reanimaciju i intenzivno liječenje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVIJESTI Predmet nabave:Usluga servisa(zamjene MUX ploče 5420885) UZV aparata Vivid i (ser.br.003795VI,inv.br.203216) koji se nalazi na Odjelu za anesteziju,reanimaciju i intenzivno liječenje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
13. ožujka 2019.