Home  /  Javne nabave  /  ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluge servisa videolaparoskopa Olympus Endoeye ser.br.602260(A50002A,10mm,30) za potrebe Operacijskog trakta,Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluge servisa videolaparoskopa Olympus Endoeye ser.br.602260(A50002A,10mm,30) za potrebe Operacijskog trakta,Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
7. ožujka 2019.