Home  /  Javne nabave  /  ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za javnu nabavu usluge-Servis RTG aparata Dornier MedTech OPUS II ser.br.176,inv.br.210334 koji se nalazi u Urološkoj ambulanti SKB Mostar…

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za javnu nabavu usluge-Servis RTG aparata Dornier MedTech OPUS II ser.br.176,inv.br.210334 koji se nalazi u Urološkoj ambulanti SKB Mostar…

Novosti - skbm.ba
25. veljače 2019.