Home  /  Javne nabave  /  ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave retraktora za neurokirurške procedure,za potrebe Operacijskog trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave retraktora za neurokirurške procedure,za potrebe Operacijskog trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
25. veljače 2019.