Home  /  Javne nabave  /  ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave uređaja za elektrokonvulzivnu terapiju(EKT) sa pripadajućim dodacima za potrebe Klinike za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar utvrđuje se tvrtka Melcom…

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave uređaja za elektrokonvulzivnu terapiju(EKT) sa pripadajućim dodacima za potrebe Klinike za psihijatriju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar utvrđuje se tvrtka Melcom…

Novosti - skbm.ba
21. veljače 2019.