Home  /  Javne nabave  /  ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za usluge redovnog preventivnog servisa angiografskog aparata GE iz Klinika za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu,Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za usluge redovnog preventivnog servisa angiografskog aparata GE iz Klinika za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu,Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
13. veljače 2019.