Home  /  Javne nabave  /  ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave instrumentarija,teleskopa i potrošnog materijala za potrebe Klinike za neurokirurgiju,Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave instrumentarija,teleskopa i potrošnog materijala za potrebe Klinike za neurokirurgiju,Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
13. veljače 2019.