Home  /  Javne nabave  /  ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave klasične osteosinteze za potrebe Operacijskog trakta,Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave klasične osteosinteze za potrebe Operacijskog trakta,Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
13. veljače 2019.