Home  /  Javne nabave  /  ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave i ugradnje angiografskog bipolarnog RTG aparata u postojeći kabinet za angiografiju Kliničkog zavoda za radiologiju,Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave i ugradnje angiografskog bipolarnog RTG aparata u postojeći kabinet za angiografiju Kliničkog zavoda za radiologiju,Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
5. veljače 2019.