Home  /  Novosti i obavijesti  /  Donacija Međunarodne agencije za atomsku energiju Centru za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja

Donacija Međunarodne agencije za atomsku energiju Centru za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja

Donacija Međunarodne agencije za atomsku energiju Centru za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja
28. siječnja 2019.

 

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) kroz brojne projekte od edukacije osoblja do opreme, pomaže godinama zdravstvene centre u  Bosni i Hercegovini, koji posjeduju izvore zračenja. Jedan od njih je Centar za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja Sveučilišne kliničke bolnice Mostar (SKBM), koji je od IAEA-a dobio 135.000 eura donacije.

„Novac će biti utrošen za kupovinu 8-10 komada opreme čije primarno korištenje je u radioterapiji i radiodijagnostici. Oprema u radiodijagnostici će nam korisiti za snižavanje doza na pacijente uz istovremeno zadržavanje kvalitetne dijagnostičke informacije. Radioterapijski dio opreme će nam omogućiti implementaciju IMRT-a, napredne tehnologije vanjske radioterapije. Pomoći  će nam u liječenju karcinoma glave i vrata te drugih oblika ove bolesti. IMRT je danas standard u Europi ,tj. tehnika kojom želimo podići nivo zdravstvene zaštite“, izjavio je voditelj Centra za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja, mag. fizike Stipe Galić te je naglasio da je dio opreme vrijedan oko 25.000 eura već stigao u SKBM, dok će ostatak opreme doći u sljedećih par mjeseci.

Glavna točka za projekte IAEA u BiH je Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost (DARNS) .

Zoran Tešanović, zamjenik  direktora DARNS-a i  državni koordinator za suradnju sa IAEA, naglasio je da IAEA kroz razne projekte surađuje sa zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini pa tako i sa SKBM.

„Cilj nam je da pomognemo ovim ustanovama da se osposobe, kako bi svi zajedno podigli nivo zaštite zdravlja stanovnišva i unaprijedili liječenje pacijenata. Naša briga i zadatak je također da se zaštite  od prekomjerne upotrebe izvora ionizirajućeg zračenja, kako pacijenti tako i osoblje koje radi s tim izvorima i u tom pravcu ulažemo velike napore“, istaknuo je Tešanović.

Prema njegovim riječima sredstva od IAEA usmjeravaju se prema svim zdravstvenim centrima u BiH koji imaju odličnu međusobnu suradnju u području zaštite od zračenja. Posljednjih godina osigurana sredstva su se udvostručila, a iskorištena su za kupnju opreme u Sarajevu, Istočnom Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru te drugim kliničkim centrima.

Krunoslav Šaravanja, državni inspektor DARNS-a, istaknuo je nužnost kontinuirane kontrole centara u BiH koji imaju izvore ionizirajućeg zračenja, a  sve s ciljem jačanja suradnje i podizanja kvalitete usluge .

BiH je posljednjih godina od IAEA dobila značajna financijska sredstva, a za implementaciju sličnih projekata u budućnosti, nužno je izraditi novi strateški dokument za razdoblje 2020-2024 godine.