Home  /  Javne nabave  /  ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave kardiovaskularnog ultrazvučnog aparata za potrebe kliničkog odjela za kardiologiju Klinike za dječje bolesti,Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave kardiovaskularnog ultrazvučnog aparata za potrebe kliničkog odjela za kardiologiju Klinike za dječje bolesti,Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
10. siječnja 2019.