Home  /  Javne nabave  /  ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave pacijent monitora touchscreen za praćenje vitalnih funkcija pacijenata, kompatibilnih sa postojećom centralnom jedinicom EDAN, za potrebe Klinike za urologiju, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku javne nabave pacijent monitora touchscreen za praćenje vitalnih funkcija pacijenata, kompatibilnih sa postojećom centralnom jedinicom EDAN, za potrebe Klinike za urologiju, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
27. prosinca 2018.