Home  /  Novosti i obavijesti  /  17. Izložba radova pacijenta Klinike za psihijatriju

17. Izložba radova pacijenta Klinike za psihijatriju

17. Izložba radova pacijenta Klinike za psihijatriju
18. prosinca 2018.

Tradicionalna izložba pacijenata

Izložba radova, koje su izradili pacijenti na Klinici za psihijatriju SKB Mostar, održana je 18. prosinca u predvorju glavne zgrade Sveučilišne kliničke bolnice Mostar na Bijelom Brijegu. Eksponati su nastali tijekom radno-okupacione terapije Klinike za psihijatriju SKB Mostar, a vješte ruke pacijenata izradile su i izložile različite rukotvorine, poput nakita, pletenine, slika, grafika, keramike…

U radno-okupacione terapije uključeni su pacijenti Odjela socijalne psihijatrije, Odjela za produženo liječenje kroničnih stanja, Odjela za alkoholizam i druge bolesti ovisnosti, Odjela dnevne bolnice za odrasle i Odjela dnevne bolnice za djecu i adolescente.

„Ovo je osma izložba radova nastalih na Klinici za psihijatriju. Izložba ima za cilj predstaviti našu Kliniku i naš rad, odnosno što pacijenti smješteni na Klinici za psihijatriju rade i mogu uraditi. Ovo je mali dio njihova opusa“, rekao je Damir Bošković, radni terapeut na Klinici za psihijatriju SKB Mostar, pojašnjavajući kako je svaka tehnika koja se koristi na radnoj terapiji određena po patologiji pojedinca.

U dogovoru s predstojnikom Klinike za psihijatriju SKB Mostar, prof.dr.sc. Mirom Klarićem, ideja je da jednom tjedno ili jednom mjesečno organiziraju predstavljanje radova u holu same Klinike. „Ovi radovi su iskrena slika i ogledalo rada na Klinici, zasluga svakoga na Klinici, od spremačice do profesora“, naveo je Bošković. Izložba je bila humanitarno-prodajnog karaktera, a sav skupljeni novac bit će utrošen za kupovinu potrošnog materijala za nastavak rada u radno-okupacionim terapijama.

Kroz cijelu godinu, pacijenti Klinike za psihijatriju izrađuju rukotvorine koje jednom godišnje, u prosincu, izlažu u predvorju bolnice.