Home  /  Javne nabave  /  Pregovarački postupak bez objave obavijesti nabave rezervnih djelova za linearni akcelerator za potrebe Centra za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Pregovarački postupak bez objave obavijesti nabave rezervnih djelova za linearni akcelerator za potrebe Centra za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
17. prosinca 2018.