Home  /  Javne nabave  /  ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave automatskog aparata za bojanje histoloških preparata, za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju, citologiju i sudsku medicinu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave automatskog aparata za bojanje histoloških preparata, za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju, citologiju i sudsku medicinu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
17. prosinca 2018.