Home  /  Javne nabave  /  ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave instrumenanta za kardiokirurške operacije, za potrebe operacijskog trakta, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave instrumenanta za kardiokirurške operacije, za potrebe operacijskog trakta, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
14. prosinca 2018.