Home  /  Javne nabave  /  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga redovnog servisa linearnih akceleratora, proizvodjača Varian na Klinici za onkologiju…

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga redovnog servisa linearnih akceleratora, proizvodjača Varian na Klinici za onkologiju…

Novosti - skbm.ba
12. prosinca 2018.