Home  /  Javne nabave  /  Pregovarački postupak bez objave obavijesti.Predmet nabave: orginalni kablovi za pacijent monitore Delta Infinity proizvodjača Drager za potrebe Odjela za anesteziju…

Pregovarački postupak bez objave obavijesti.Predmet nabave: orginalni kablovi za pacijent monitore Delta Infinity proizvodjača Drager za potrebe Odjela za anesteziju…

Novosti - skbm.ba
11. prosinca 2018.