Home  /  Javne nabave  /  ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave igala za biopsiju, za potrebe Službe za medicinsku opskrbu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave igala za biopsiju, za potrebe Službe za medicinsku opskrbu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
29. studenoga 2018.