Home  /  Javne nabave  /  Nabava digitalnog ultrazvučnog color dopplera uredjaja visoke klase za uporabu na klinici za urologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Nabava digitalnog ultrazvučnog color dopplera uredjaja visoke klase za uporabu na klinici za urologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
28. studenoga 2018.