Home  /  Javne nabave  /  ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja resektoskopa Autocone III 400 i pripadajuće pedale za potrebe Operacijskog trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja resektoskopa Autocone III 400 i pripadajuće pedale za potrebe Operacijskog trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
27. studenoga 2018.