Home  /  Javne nabave  /  Pregovarački postupak bez objave obavjesti. Predmet nabave: Servis RTG aparata Dornier MedTech OPUS II ser. br. 176, inv.br.210334 koji se nalazi u Uroloskoj ambulanti SKB Mostar…

Pregovarački postupak bez objave obavjesti. Predmet nabave: Servis RTG aparata Dornier MedTech OPUS II ser. br. 176, inv.br.210334 koji se nalazi u Uroloskoj ambulanti SKB Mostar…

Novosti - skbm.ba
23. studenoga 2018.