Home  /  Javne nabave  /  Pregovarački postupak bez objave obavjesti. Predmet nabave: nastavci i pripadajući dijelovi za Maquet operaciski stol za potrebe Operacijskog trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Pregovarački postupak bez objave obavjesti. Predmet nabave: nastavci i pripadajući dijelovi za Maquet operaciski stol za potrebe Operacijskog trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar…

Novosti - skbm.ba
23. studenoga 2018.