Home  /  Javne nabave  /  Pregovarački postupak bez objave obavjesti.Redovni preventivni servis angiografskog aparata GE OPTIMA IGS 320 iz Klinike za unutarnje bolesti sa centrom za dijalizu(Invazivna kardiologija)..

Pregovarački postupak bez objave obavjesti.Redovni preventivni servis angiografskog aparata GE OPTIMA IGS 320 iz Klinike za unutarnje bolesti sa centrom za dijalizu(Invazivna kardiologija)..

Novosti - skbm.ba
21. studenoga 2018.