Home  /  Javne nabave  /  U pregovarackom postupku bez objave obavjesti za nabavu usluga servisa….

U pregovarackom postupku bez objave obavjesti za nabavu usluga servisa….

Novosti - skbm.ba
8. studenoga 2018.