Home  /  Javne nabave  /  Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave lož ulja za godišnje, sukcesivne potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, po Obavijesti o nabavi broj 329-1-1-37-3-14/18, objavljenoj na Portalu javnih nabava dana 29.03.2018. godine, utvrđuje se tvrtka BGT d.o.o., Tomislavgrad, Kolo bb, 80 240 Tomislavgrad, te se okvirni sporazum ima dodijeliti istoj. (25.10.2018.)

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave lož ulja za godišnje, sukcesivne potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, po Obavijesti o nabavi broj 329-1-1-37-3-14/18, objavljenoj na Portalu javnih nabava dana 29.03.2018. godine, utvrđuje se tvrtka BGT d.o.o., Tomislavgrad, Kolo bb, 80 240 Tomislavgrad, te se okvirni sporazum ima dodijeliti istoj. (25.10.2018.)

Novosti - skbm.ba
25. listopada 2018.