Home  /  Javne nabave  /  Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave radiološkog C-luka za potrebe Klinike za unutarnje bolesti sa centrom za dijalizu, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka MEDICAL d.o.o., M.Tita 237 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj. (15.10.2018.)

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave radiološkog C-luka za potrebe Klinike za unutarnje bolesti sa centrom za dijalizu, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka MEDICAL d.o.o., M.Tita 237 Mostar, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj. (15.10.2018.)

Novosti - skbm.ba
15. listopada 2018.