Home  /  Javne nabave  /  Za najpovoljnijeg ponuditelja u Konkurentskom postupku javne nabave Dva elektrokautera za potrebe Operacijskog trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka BIOPROTEX d.o.o., Dubrovačka bb, 88 000 Mostar te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.(12.10.2018.)

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Konkurentskom postupku javne nabave Dva elektrokautera za potrebe Operacijskog trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka BIOPROTEX d.o.o., Dubrovačka bb, 88 000 Mostar te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.(12.10.2018.)

Novosti - skbm.ba
12. listopada 2018.