Home  /  Javne nabave  /  U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga servisa MR sustava Magnetom Skyra (3T) koji se nalazi na Kliničkom zavodu za radiologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke Siemens Medicina d.o.o., Zmaja od Bosne 7, 71 000 Sarajevo, evid. br: 253/18, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj. (24.9.2018.)

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga servisa MR sustava Magnetom Skyra (3T) koji se nalazi na Kliničkom zavodu za radiologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke Siemens Medicina d.o.o., Zmaja od Bosne 7, 71 000 Sarajevo, evid. br: 253/18, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj. (24.9.2018.)

Novosti - skbm.ba
24. rujna 2018.