Home  /  Javne nabave  /  Za najpovoljnijeg ponuditelja u Konkurentskom postupku javne nabave usluga godišnjeg, sukcesivnog odvoza infektivnih kategorija medicinskog otpada (180101-oštri, 180103-infektivni, 180104-potencijalno infektivni) iz skladišta infektivnog otpada Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Konkurentskom postupku javne nabave usluga godišnjeg, sukcesivnog odvoza infektivnih kategorija medicinskog otpada (180101-oštri, 180103-infektivni, 180104-potencijalno infektivni) iz skladišta infektivnog otpada Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka

Novosti - skbm.ba
29. kolovoza 2018.