Home  /  Javne nabave  /  Nabava usluga servisa videobronhoskopa OLYMPUS BF-1TH190, ser.br.2400788, koji se nalazi u Polikliničkoj ambulanti/Kabinet za bronhoskopiju. (29.8.2018.)

Nabava usluga servisa videobronhoskopa OLYMPUS BF-1TH190, ser.br.2400788, koji se nalazi u Polikliničkoj ambulanti/Kabinet za bronhoskopiju. (29.8.2018.)

Novosti - skbm.ba
29. kolovoza 2018.