Home  /  Javne nabave  /  Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave sterilizatora kapaciteta ca 800l za pogon Centra sterilizacije i malog sterilizatora kapaciteta cca 60 l za zonu Operacijskog trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar,…

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Otvorenom postupku javne nabave sterilizatora kapaciteta ca 800l za pogon Centra sterilizacije i malog sterilizatora kapaciteta cca 60 l za zonu Operacijskog trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar,…

Novosti - skbm.ba
27. kolovoza 2018.