Home  /  Javne nabave  /  Nabava UPS uređaja od 20 kVA za zaštitu dijelova (nezaštićenih postojećim UPS-om) angiografskog aparata GE IGS 320 iz Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu (Invazivna kardiologija) Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Nabava UPS uređaja od 20 kVA za zaštitu dijelova (nezaštićenih postojećim UPS-om) angiografskog aparata GE IGS 320 iz Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu (Invazivna kardiologija) Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
24. kolovoza 2018.