Home  /  Javne nabave  /  Poništava se Otvoreni postupak s međunarodnom objavom za javnu nabavu lož ulja za godišnje, sukcesivne potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, po Obavijesti o nabavi broj 329-1-1-37-3-14/18, objavljenoj na Portalu javnih nabava dana 29.03.2018. godine

Poništava se Otvoreni postupak s međunarodnom objavom za javnu nabavu lož ulja za godišnje, sukcesivne potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, po Obavijesti o nabavi broj 329-1-1-37-3-14/18, objavljenoj na Portalu javnih nabava dana 29.03.2018. godine

Novosti - skbm.ba
16. kolovoza 2018.