Home  /  Javne nabave  /  Nabava uređaja za izvantjelesnu cirkulaciju krvi, za potrebe Kliničkog odjela za kardiokirurgiju Klinike za kirurgiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Nabava uređaja za izvantjelesnu cirkulaciju krvi, za potrebe Kliničkog odjela za kardiokirurgiju Klinike za kirurgiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
13. srpnja 2018.