Home  /  Javne nabave  /  U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga servisa Fiber bronhoskopa proizvođača Pentax, model FB-19TV (SN: G110375 (5210029660)) sa Odjela za Anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke “Alfa Med” d.o.o., Mijata Tomića 159, 80, 240 Tomislavgrad, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj.

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga servisa Fiber bronhoskopa proizvođača Pentax, model FB-19TV (SN: G110375 (5210029660)) sa Odjela za Anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke “Alfa Med” d.o.o., Mijata Tomića 159, 80, 240 Tomislavgrad, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
20. lipnja 2018.