Home  /  Javne nabave  /  Za najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave usluga servisa fleksibilnog ureterorenoskopa (FURS-a) za potrebe Operacijskog trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, utvrđuje se tvrtka “MELCOM” d.o.o., Rodoč bb, 88 000 Mostar, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj.

Za najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave usluga servisa fleksibilnog ureterorenoskopa (FURS-a) za potrebe Operacijskog trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, utvrđuje se tvrtka “MELCOM” d.o.o., Rodoč bb, 88 000 Mostar, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
19. lipnja 2018.