Home  /  Javne nabave  /  Nabava sterilizatora kapaciteta cca 800 l za pogon Centralne sterilizacije i malog sterilizatora kapaciteta cca 60 l za zonu Operacijskog trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Nabava sterilizatora kapaciteta cca 800 l za pogon Centralne sterilizacije i malog sterilizatora kapaciteta cca 60 l za zonu Operacijskog trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
14. lipnja 2018.

Home  /  Javne nabave  /  Nabava sterilizatora kapaciteta cca 800 l za pogon Centralne sterilizacije i malog sterilizatora kapaciteta cca 60 l za zonu Operacijskog trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Nabava sterilizatora kapaciteta cca 800 l za pogon Centralne sterilizacije i malog sterilizatora kapaciteta cca 60 l za zonu Operacijskog trakta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
14. lipnja 2018.