Home  /  Javne nabave  /  Za najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave usluga iz Aneksa II dio B ZJN – usluge individualnog monitoringa profesionalno izloženih osoba (TLD dozimetrija) u SKB Mostar, utvrđuje se ponuditelj ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BiH, Maršala Tita 9, 71 000 Sarajevo, te se ugovor o pružanju usluga ima dodijeliti istom.

Za najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave usluga iz Aneksa II dio B ZJN – usluge individualnog monitoringa profesionalno izloženih osoba (TLD dozimetrija) u SKB Mostar, utvrđuje se ponuditelj ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BiH, Maršala Tita 9, 71 000 Sarajevo, te se ugovor o pružanju usluga ima dodijeliti istom.

Novosti - skbm.ba
23. svibnja 2018.