Home  /  Javne nabave  /  Usluge redovnog periodičnog servisa 3 (tri) plazma sterilizatora Johnson & Johnson STERRAD 100S, ser.br: 090436 za potrebe OP trakta, ser.br. 090317 i 090318 za potrebe Službe centralne sterilizacije, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Usluge redovnog periodičnog servisa 3 (tri) plazma sterilizatora Johnson & Johnson STERRAD 100S, ser.br: 090436 za potrebe OP trakta, ser.br. 090317 i 090318 za potrebe Službe centralne sterilizacije, Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

Novosti - skbm.ba
21. svibnja 2018.