Home  /  Javne nabave  /  Konkurentski postupak javne nabave tonera i tinte ya printere, fax i copy aparate za godišnje, sukcesivne potrebe Centra za informatiku Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Obavijesti o nabavi broj 329-7-1-49-3-16/18, objavljena na Portalu javnih nabava dana 04.04.2018.godine, se poništava.

Konkurentski postupak javne nabave tonera i tinte ya printere, fax i copy aparate za godišnje, sukcesivne potrebe Centra za informatiku Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Obavijesti o nabavi broj 329-7-1-49-3-16/18, objavljena na Portalu javnih nabava dana 04.04.2018.godine, se poništava.

Novosti - skbm.ba
8. svibnja 2018.