Home  /  Javne nabave  /  Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga individualnog monitoringa profesionalno izloženih osoba (TLD dozimetrija) u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga individualnog monitoringa profesionalno izloženih osoba (TLD dozimetrija) u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.

Novosti - skbm.ba
11. travnja 2018.