Home  /  Javne nabave  /  U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga servisa videogastroskopa Olympus GIF-H180 ser.br: 2004423 za potrebe Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu (endoskopski kabinet), Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke “SEDŽAN-ingenering” d.o.o., Igmanska bb 71 320 Vogošća, evid.br: 43/18, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj.

U pregovaračkom postupku bez objave obavijesti za nabavu usluga servisa videogastroskopa Olympus GIF-H180 ser.br: 2004423 za potrebe Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu (endoskopski kabinet), Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvaća se Konačna ponuda tvrtke “SEDŽAN-ingenering” d.o.o., Igmanska bb 71 320 Vogošća, evid.br: 43/18, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj.

Novosti - skbm.ba
5. travnja 2018.